30 let ČKAIT

Slavnostní večer spojený s oceněním 30 osobností ČKAIT

„Pán Bůh stvořil Adama a Evu; všechno, co od té doby bylo vytvořeno na Zemi, je výsledkem práce stavbařů.“ – Ing. Bořivoj Kačena, dlouholetý ředitel SSŽ (Eurovia/Vinci)

„Třem věcem se v životě nevyhneme. Smrti, daním a trhlinám v betonu.“ – doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Majitelé a ředitelé stavebních firem, profesoři, autoři patentů a studií v oblasti stavebních postupů nebo materiálů, tvůrci výjimečných konstrukčních řešení či osobnosti dlouhodobě propagující technické vzdělání a kultivaci stavebního prostředí. Třicet inženýrů a techniků, které při příležitosti svého 30. výročí ocenila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), reprezentuje všechny stavební oblasti a činnosti.

Co jméno, to autorita ovlivňující několik desítek let tuzemské stavební prostředí. A v několika případech i kvalitu staveb v zahraničí. Přínos a význam každého z laureátů dokládají jejich profesní životopisy i obsáhlé rozhovory, v nichž vyprávějí o svých mnohdy neobyčejných zážitcích, uvedené ve výpravné publikaci „30 osobností“. Ta byla pokřtěna u příležitosti předání ocenění vybraným osobnostem na slavnostním večeru ve čtvrtek 20. října v sále pražské HAMU.

Nominaci navrhlo sedmdesát členů Profesní akademie složené ze všech členů představenstva, dozorčí rady, stavovského soudu, předsedů oblastí, předsedů profesních aktivů, pracovních komisí a poradců předsedy. Profesní akademie mohla nominovat celkem sto šest osobností. Profesní senát následně vybral a předložil představenstvu ČKAIT ke schválení třicet osobností.