30 let ČKAIT

Videomapping – světelný příběh

Skvělé ohlasy provázely světelnou instalaci, která přiblížila třicítku výjimečných staveb realizovaných v České republice od roku 1992. Videomapping rozehrál vůbec poprvé členitou fasádu Kongresového centra Praha, aby připomněl 30. výročí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Divákům přiblížil tři desítky pozemních, dopravních, energetických a vodních staveb, jež zvýšily kvalitu života v České republice. A v mnoha případech posunuly hranice možností inženýrských a technických oborů u nás i v zahraničí.

Videomapping vznikl v produkci kreativní skupiny DEPO2015 a Vision Factory přímo na míru segmentované fasádě Kongresového centra Praha. Tvoří ho dvě sedmiminutové smyčky v české a anglické verzi. Byl součástí doprovodného programu mezinárodní konference k politikám architektury a stavební kultury, která probíhala v Kongresovém centru Praha do 12. října na okraj českého předsednictví v Radě EU.

Nápaditá světelná instalace – a následné animace – jsou poctou zdejším inženýrům, technikům i realizačním a dodavatelským společnostem. V součtu jde o bezmála 500 jmen jednotlivců i firem, kteří jsou pod třicítkou oceněných staveb podepsáni. Další desítky tisíc se podílely či nadále podílejí na jejich zdárné realizaci i bezchybném provozu.

Nejčastěji se mezi porotou vyzdviženými stavbami objevovalo jméno společnosti Metrostav a jejích dceřiných firem: tento přední dodavatel zajistil výstavbu poloviny z 30 vybraných realizací, unikátní řešení pak byla dílem 44 jeho zaměstnanců a spolupracovníků. Mezi realizačními firmami nebo projektovými kancelářemi se však nachází všechny nejvýznamnější subjekty na trhu; po Metrostavu jsou nejvíce frekventovaní dodavatelé a projektanti jako Zakládání staveb, Hochtief, SUDOP, Metroprojekt nebo SMP CZ.

Komora zastřešující 32 000 autorizovaných osob využívá oslavy 30 let své existence k tomu, aby ukázala přínos profesního sdružení pro kultivaci a rostoucí kvalitu českého stavebního prostředí. Vybrané realizace zároveň dokládají vysokou úroveň tuzemského technického vzdělání a jeho uplatňování v praxi. A právě jeho propagace je dalším z cílů akcí spojených s výročím Komory. Větší komunikační kampaň technických oborů na středních a vysokých školách chystá ČKAIT na rok 2023. Zaměří se nejen na stavební a technické profese, ale i strojírenství nebo IT spojené se stavebnictvím. Mnohé z připravovaných aktivit budou cílit i na žáky základních škol.

Další videodokumenty