30 let ČKAIT
Obálka publikace 30 osobností Zobrazit 30 osobností Obálka publikace 30 staveb Zobrazit 30 staveb

30 let ČKAIT, 30 let ČR, 30 osobností, 30 staveb

předseda ČKAIT

V roce 2022 jsme oslavili 30 let činnosti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 30 let je doba celé jedné generace a všichni můžeme sledovat, jak jedna přichází a druhá odchází. V této publikaci chceme vzdát hold všem odborníkům, kteří se od roku 1992 zasloužili o renomé českých inženýrských a technických profesí ve stavební praxi v ČR i v zahraničí.

30 osobností

Třiceti letům symbolicky odpovídá třicet osobností. Vybrat je byla úloha vskutku nelehká a zcela jistě bychom našli dlouhou řadu dalších specialistů, kteří by si zasloužili do publikace dostat. Bohužel limit čísla třicet jsme nemohli překročit. Nominaci navrhlo sedmdesát členů Profesní akademie složené ze všech členů představenstva, dozorčí rady, stavovského soudu, předsedů oblastí, předsedů profesních aktivů, pracovních komisí a poradců předsedy. Profesní akademie mohla nominovat celkem sto šest osobností.

Profesní senát vybral a předložil představenstvu ČKAIT ke schválení třicet osobností. Všichni jsou to odborníci na slovo vzatí a jejich odbornou erudici dokládá výběr realizovaných staveb doložených u každého z nich. Byla by však škoda si pouze prohlédnout obrázky zdařilých realizací, zajímavé jsou i rozhovory vedené s jednotlivými osobnostmi.

Jak už bývá zvykem, výrazné osobnosti většinou mají i výrazné životní názory a nejinak je tomu u oceněných odborníků představených v této publikaci. Proto neváhejte a seznamte se s nimi. Je dobře, že dotazovaní byli vybráni z širokého spektra činnosti autorizovaných osob a že se nejedná jen o nejvýraznější obory. Značí to, že špičkové znalosti, reprezentované vybranými třiceti osobnostmi, nalezneme napříč stavební činností a také napříč naší republikou.

Pevně věřím, že nastupující generace autorizovaných inženýrů a techniků v následujících letech přinesou stejně špičkové osobnosti, jaké jsme měli možnost posuzovat při výběru pro tuto publikaci. S mnoha z nich se osobně znám a měl jsem tu čest je potkávat ve své profesní i komorové činnosti. Bylo to pro mne vždy přínosem a příjemným zážitkem. Je dobře, že se tito lidé podílejí i na předávání svých celoživotních zkušeností nastupujícím kolegyním a kolegům.

Byla by škoda, kdyby jejich znalosti i zkušenost zapadly a nebyly v budoucnosti využity. Příslibem do dalšího období je, že už dnes existuje řada odborníků i mezi mladší generací, která má nastartováno ke stejně neobyčejným výkonům. Je silně pravděpodobné, že se v dalších dekádách činnosti Komory blíže seznámíme s nimi i s jejich prací a možná si o některých z nich za čas přečteme v podobné publikaci.

Nakonec se sluší oceněným, ale i všem ostatním, kteří se do této publikace nedostali a jejichž činnost dělala čest stavební profesi, poděkovat za jejich celoživotní práci. Bez nich by stavebnictví nebylo stavebnictvím a naše Komora by nebyla tou Komorou, jak ji známe z posledních třiceti let.

Publikace "30 osobnosti" ve formátu PDF

30 staveb

Svět se výrazně mění každým rokem a jestliže se máme ohlédnout za dlouhými třiceti lety od doby, kdy byla založena Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, je zaznamenání všech změn velice náročným úkolem. Na změnách se nepřehlédnutelně podílí především stavebnictví, které veřejný prostor ovlivňuje prakticky na každém kroku. Troufám si říci, že v porovnání s ostatními odvětvími snad nejvíce.

V této publikaci chceme symbolicky ukázat třicet významných a skvělých technických staveb dokončených v posledních třiceti letech, které ilustrují dynamický vývoj tohoto odvětví, inovativní technologie i sofistikovaný, kreativní a na fundamentech technického vzdělání postavený přístup tvůrců. Vybrat mezi vybudovanými tisíci staveb pouhých třicet se nám na začátku zdálo skoro nemožné. Číslo třicet nás však tvrdě limitovalo. Nominace spočívala v rukou sedmdesáti členů Profesní akademie složené ze všech členů představenstva, dozorčí rady, stavovského soudu, předsedů oblastí, předsedů profesních aktivů, pracovních komisí a poradců předsedy. Profesní akademie navrhla podle předem určených pravidel sto šest staveb.

Z nich následně vybral Profesní senát a potvrdilo představenstvo ČKAIT konečných třicet staveb, s nimiž se můžete seznámit na následujících stránkách. Nalezneme mezi nimi dopravní, občanské, vodní, energetické, technologické a další stavby, které ilustrují pestrost našeho inženýrského úsilí. Všechny oceněné stavby jsou špičkou a výstavní skříní českého stavebnictví. Je dobře, a patří za to poděkování autorům, že stavby nejsou pojaty jako představení anonymního stavebního materiálu, za kterým je schován maximálně jeden autor, ale že je u nich uveden obsáhlý výčet projektantů, stavebních firem, investorů nebo technických dozorů. Při hledání těchto údajů se často jednalo o náročnou, skoro detektivní práci redaktorů publikace. Stavbařská práce je ale prací týmovou a úcta ke všem účastníkům skvělých realizací je slušností a je zcela na místě.

Stavebnictví je dynamickým odvětvím a srovnáme-li stav před třiceti lety s tím dnešním, máme na co být hrdí. Z komunistické šedi jsme se dostali do stavu, po kterém jsme před třiceti lety pokukovali jako po něčem nedosažitelném. Určitě neříkám, že všechno, co bylo vybudováno před rokem 1989, bylo špatné. Řada staveb tvořila špičkovou ukázku inženýrského umu a někdy se tyto stavby daly dokonce budovat snadněji a rychleji než dnes. Na druhé misce vah ale byla absence vlastnických a občanských práv.

Dnešní stavby splňují náročné požadavky moderní doby a fakt, že věci někdy trvají déle, než by bylo zdrávo, je předmětem trvalého boje s byrokracií a košatou legislativou. Úkolem Komory je se tohoto zápasu účastnit a zdánlivě marné snažení nevzdávat. Jsem přesvědčen, že v příštích třiceti letech nás potěší díla neméně zdařilá, než jaká máme možnost spatřit na následujících stánkách. Bude tomu tak zcela jistě, jako ostatně vždy v historii. Kvalitní stavby zůstanou, ty špatné spadnou do propadliště dějin.

Publikace "30 staveb" ve formátu PDF

Ing. Robert Špalek
předseda ČKAIT

Křest publikace 30 staveb

Videomapping – světelný příběh

Je to poprvé, kdy se mimořádná inženýrská díla představila prostřednictvím světelné show. Světelnou instalaci přibližující třicítku výjimečných staveb realizovaných v ČR v posledních 30 letech provázely pozitivní ohlasy přímo na místě i později na sociálních sítích. Videomapping vůbec poprvé rozehrál barvami členitou fasádu Kongresového centra v Praze. Akce se odehrála 10. října 2022 jako součást oficiálního programu mezinárodní Konference k politikám a stavební kultury. Divákům, mezi nimiž nechyběli ministr dopravy Mgr. Martin Kupka a špičky inženýrských profesí, přiblížila show tři desítky pozemních, dopravních, energetických a vodních staveb, jež zvýšily kvalitu života v České republice.

Slavnostní večer – koncert

Slavnostní večer spojený s oceněním 30 osobností ČKAIT

Inženýrská komora ocenila 30 osobností, které proslavily technické vzdělání v ČR i v zahraničí. Slavnostní večer proběhl 20. října 2022 v sále pražské HAMU a byl provázen koncertem Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně s dirigentem Ivanem Paříkem, sopránem Petry Alvarez Šimkové a tenorem Rafaela Alvareze.