Background
Waiting...

Dálnice D8, stavba 0807 v úseku Trmice – státní hranice Německo 2007 Nové spojení – železnice v centru Prahy

Nosná konstrukce hangáru Mošnov

Moravskoslezský kraj – Mošnov 401, Ostrava

Letecký hangár postavený v roce 2008 v Mošnově patří k největším ve střední Evropě. Současně zde ve dvou hangárech může probíhat údržba dvou širokotrupých nebo osmi úzkotrupých letadel typu Airbus A320 a Boeing 737 CL/NG. Armádní a dopravní využití hangáru v Mošnově umožňuje originální návrh řešení ocelové konstrukce, který navíc významně snížil spotřebu oceli i stavební náklady a zkrátil dobu výstavby. Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Ostravě je schopné přijímat a v hangárech opravovat i ty největší dopravní letouny.

Na jaře 2022 se díky parametrům letiště a unikátnímu napojení na železniční a silniční síť začalo jednat o přípravě sousedních pozemků v průmyslové zóně pro výstavbu Logistického centra Armády ČR. Pravidelně se zde konají Dny NATO a Vzdušných sil Armády ČR.

Při návrhu ocelové konstrukce zastřešení hlavní hangárové haly byly ve spodních pasech sedmi obloukových příhradových vazníků s rozpětím 143,5 m a s konstrukční výškou 12 m navrženy dvojice předpjatých táhel Macalloy M 105. Předpjatými táhly jsou tvořena také horizontální ztužidla střechy hangáru a křížová ztužidla ve stěnách hangáru. Vazníky jsou uloženy na 14 příhradových sloupech, obdélníkového příčného řezu 2,5 × 2 m a s osovou vzdáleností 12 m. Celková hmotnost ocelové konstrukce je 1100 tun (95 kg/m²). Díky technologii předpjatých táhel a použitému postupu montáže bylo dosaženo hmotnosti ocelové konstrukce zastřešení 78 kg/m² včetně táhel. Obecně lze říci, že při použití předpjatých táhel je možné ve vhodných případech ušetřit přibližně 25 % hmotnosti konstrukce.

„Vycházeli jsme z našich zkušeností získaných při stavbě O₂ (Sazka) areny. Konstrukční řešení spočívalo v použití technologie předpjatých táhel ve vaznících, stěnách i střešní rovině. Předpjatá ocelová konstrukce včetně střešního pláště z velkorozponových panelů byla smontována na zemi a poté vyzvednuta hydraulikou na lanech do finální pozice na sloupech ve výšce 21 m. Oproti původnímu řešení jsme ušetřili cca 25 % hmotnosti ocelové konstrukce i přesto, že normové zatížení sněhem bylo podstatně zvýšeno. Způsob montáže konstrukce, střešního pláště a technologií ve střeše přinesl významné úspory za montážní mechanismy a umožnil uvedení hangáru do provozu v extrémně krátkém termínu. Projektové práce byly zahájeny v říjnu 2006 a kolaudace proběhla v prosinci 2007.“ Ing. Vladimír Janata, CSc., autor konstrukčního řešení

Velký hangár sestává ze dvou stavebních částí – samotné hangárové haly o rozměrech 143,5 × 80 m při světlé výšce nadvratového nosníku 21,5 m a přilehlé servisní pětipatrové provozní budovy, která zároveň tvoří zadní stěnu haly. Při montáži střechy byla konstrukce provizorně podepřena každých 12 m v obou směrech. Konstrukce byla smontována v nadvýšeném a zkráceném stavu tak, aby se eliminoval její pozdější průhyb a protažení od stálého zatížení. Následně byla táhla vazníku i ztužidel předepnuta na stanovenou úroveň a konstrukce byla aktivována nadzdvižením konců vazníků a tím i jejím uvolněním z provizorních podpor.

Na aktivovanou konstrukci byl namontován střešní plášť z panelů na rozpětí 12 m s šestimetrovými konzolami a veškeré střešní technologie. Konstrukce pak byla na vrchol sloupů vytažena na lanech čtrnácti zdvihovými jednotkami. Úroveň předpětí byla zvolena tak, aby při následném zatížení sněhem a větrem v průběhu životnosti nedošlo k uvolnění táhel.

Technické údaje

  • Půdorys: 143,5 × 80 m
  • Výška: 21 m
  • Současná plocha dvou hangárů: 17 235 m²
  • Současná plocha dílen, kanceláří a skladů: 12 541 m²

Realizace

Projekt ocelové konstrukce a opláštění
EXCON, a. s., Ing. Vladimír Janata, CSc. (0001044, IM00, IS00); Ing. Miloslav Lukeš (0013693, IM00); Ing. Dalibor Gregor, Ph.D. (0013691, IM00); Ing. David Jermoljev, Ph.D. (0010387, IS00); Ing. František Švejda (0101718, IP00)
Generální projektant
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., Ing. Hana Laboňová (1102254, IP00, IS00), hlavní inženýr projektu
Hlavní dodavatel
VÍTKOVICE REVMONT a.s.
Výroba ocelové konstrukce
VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s.
Montáž ocelové konstrukce
Hutní montáže, a.s., Ostrava
Stavbyvedoucí
Ing. Aleš Zemánek
Dodávka táhel
Tension Systems, spol. s. r. o.
Předpínání táhel
EXCON, a. s.
Investor
CENTRAL EUROPEAN AIRCRAFT MAINTENANCE/JOB AIR Technic, a. s.
Technický dozor stavebníka
Ing. Josef Sovadina
Realizace
10/2006–12/2007
Náklady
1,17 mld. Kč

Ocenění

  • Cena Inženýrské komory 2008

Foto: Job Air Technics a.s.; Ing. Vladimír Janata, CSc.