Background
Waiting...

Protipovodňová opatření v Terezíně 2014 Nová lanová dráha na Sněžku

Konverze brownfieldu Dolní Vítkovice

Moravskoslezský kraj – Ruská 2993/20, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Dolní Vítkovice v Ostravě jsou inspirativní ukázkou postupné konverze jedinečného komplexu hutí a dolů. Technická památka zapsaná v seznamu Evropského kulturního dědictví se proměnila v moderní vzdělávací, kulturní a společenské centrum a přitom si zachovala původní industriální vzhled. Nejikoničtější stavbou se stala konverze plynojemu na Multifunkční aulu Gong.

Za proměnou bývalého průmyslového areálu stojí spolupráce dvou mimořádných osobností – předního architekta Ing. arch. Josefa Pleskota a předního statika Ing. Vladimíra Janaty. V roce 2012 byla pod jejich vedením dokončena přestavba plynojemu na Multifunkční aulu Gong. Z Vysoké pece č. 1 se stal Bolt Tower s funkcí naučnou (výroba železa) a odpočinkovou (kavárna, rozhledna, klub). Bývalá VI. energetická ústředna se proměnila v Malý svět techniky U6. V areálu se začal pravidelně pořádat známý festival Colours of Ostrava.

O dva roky později byl otevřen Velký svět techniky. Depozitárně-expoziční objekt Národního zemědělského muzea, věnovaný potravinám a zemědělským strojům, vrostl v roce 2020 do dvou původních továrních vítkovických hal. Budovou bývalé koksovny vede komentovaný prohlídkový okruh. Do budoucna se plánuje zpřístupnit návštěvníkům také Velín koksárenské baterie.

Koncem roku 2022 bude dokončena zavěšená lávka pro pěší a cyklisty o dvou polích a celkové délce 160 m propojující přes železniční vlečku a řeku Ostravici ulici Vítkovickou v Dolních Vítkovicích s cyklostezkou na pravém břehu řeky.

Nová příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR MUSEum+ plánuje zrekonstruovat vysoké pece 4 a 6 v Dolních Vítkovicích a nabídnout v nich návštěvníkům moderní expozice a výstavy či ukázky vědecké činnosti. Součástí muzea budou také kreativní dílny a inkubátory přístupné profesionálům i široké veřejnosti.

Nová naděje přišla s novým stoletím, v roce 2002 dochází k prohlášení za Národní kulturní památku „Důl Hlubina a koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren“ s unikátním technologickým tokem „uhlí-koks-železo“ v jednom místě. Památka se zároveň stala součástí seznamu Evropského kulturního dědictví.

Aula Gong – bývalý plynojem

Válcová obvodová konstrukce má průměr 71,7 m. Vnitřní zvon o průměru 70 m byl zdvihnut do výše téměř 15 m. Do vzniklého prostoru je vložena čtyřpodlažní vestavba (50 000 m³), jejíž hlavní částí je sál pro 1500 osob. S exteriérem je budova částečně propojena prosklenou spodní částí. Nad středem vrchlíku byla umístěna konstrukce tamburu o průměru 20,6 m přivádějící denní světlo otvory v konstrukci stropu vrchlíku. Při konverzi plynojemu došlo k rekonstrukci a zesílení původních konstrukcí. Nové konstrukce jsou kombinované železobetonové a ocelové. Nosnou konstrukci hlediště tvoří ocelové příhradové nosníky, které podporují železobetonovou desku lasturovitého tvaru, na níž jsou umístěny prefabrikované stupně hlediště.

Stávajícím ocelovým konstrukcím včetně nýtované podlahy je navrácen původní industriální charakter. Ocelové části konstrukce a opláštění byly opískovány a natřeny kovářskou černí. V plášti byly vyříznuty otvory pro velké okno za jevištěm a pro vstupy ležící na opačných stranách budovy v různých výškách. Ocelový plášť byl nahrazen bezpečnostním tvrzeným izolačním vakuovým sklem. Většina vnitřních povrchů je z pohledového betonu opatřeného protiprašným lakem, ve vstupním podlaží byla ponechána původní plechová nýtovaná podlaha plynojemu, v ostatních prostorách byl použit pouze protiprašný bezbarvý nátěr, epoxidová stěrka nebo černá PVC krytina, jevištní plocha má podlahu z dubových podlahových palubek. Technickou zajímavostí je také hybridní ocelobetonové vzpínadlo v hledišti malého sálu.

Od roku 2012 je Gong veřejně přístupný, koná se zde mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava, pořádají se koncerty, divadelní představení, filmové projekce, výstavy. V prvním patře je i malý sál o kapacitě 400 míst. V přízemí byla v březnu 2022 otevřena Galerie Gong, která vznikla rozšířením uměleckého záběru bývalého Milan Dobeš Musea a je součástí vzdělávacího komplexu Dolní oblasti Vítkovice. Jejím úkolem je seznamovat návštěvníky s výtvarným uměním nejenom standardní galerijní formou, ale hlavně prostřednictvím zábavných aktivit, které otevřou svět umění i těm, kdo k němu běžným způsobem hledají cestu těžko.

„Zásadním prvkem návrhu konverze plynojemu na Multifunkční aulu Gong bylo zesílení zvonu plynojemu předpjatým prostorovým vzpínadlem (tvarem a funkcí obdoba O₂ areny), díky kterému byl, po jeho přitížení střešním pláštěm a technologiemi ve střešním prostoru, minimalizován rozsah jeho zesílení. Špičkovou operací bylo vyzdvihnutí zapadlého zvonu plynojemu do jeho maximální polohy. Zvon zvedalo 36 synchronizovaných zvedáků rychlostí cca 6 cm/h. Stavbě jsme tím navrátili její majestátnost. Klíčovým rozhodnutím arch. Pleskota pak byla realizace takové vestavby, která se původní konstrukce plynojemu prakticky nedotkne, a tak nechává vyznít jeho originální konstrukci i monumentalitu.“ Ing. Vladimír Janata, CSc., hlavní statik projektu

Bolt Tower – Vysoká pec č. 1

Na rámové konstrukci Vysoké pece č. 1 je na soustavě předpjatých táhel zavěšena válcová prosklená 25 m vysoká nástavba zvaná Bolt Tower. Celková výše stavby je 77,7 m a dosahuje výšky 345 m n. m., což z vrcholu věže dělá nejvyšší geografický bod Ostravy. Kolem nástavby se vine na táhlech vyvěšená adrenalinová lávka o délce 235 m s pochozí plochou z děrovaného plechu, který navozuje dojem, jako by vedl až do oblak. V prostoru vysoké pece je umístěna v několika úrovních naučná stezka o výrobě železa a v nástavbě se nachází kavárna, klub a vyhlídková terasa. Nástavba má symbolizovat oheň vysokopecních plynů, který plál nad pecí při výrobě železa. Zajímavostí je šestnáctimístný skipový výtah pro návštěvníky, který kopíruje původní cestu rudy do pece.

Malý svět techniky U6 – energetická ústředna

VI energetická ústředna s původními plynovými pístovými dmychadly vážícími 900 t se stala výstavním prostorem, kde kromě expozic najdeme také učebny, sál pro pořádání seminářů a školení i vyhlídkovou věž, ze které je možno si prohlédnout dmychadla i výstavy z nadhledu. Výstava je spojena s Julesem Vernem, jelikož se narodil ve stejném roce, kdy byly otevřeny vítkovické železárny, a je tematicky rozdělena do 8 světů.

Velký svět techniky

Budova má trojúhelníkový půdorys a prosklenou čelní stěnu. Nová stavba získala Cenu Klubu za starou Prahu za novou stavbu v roce 2014. Zhotovitelem stavby byly firmy Vítkovice Mechanika, Subterra a Metrostav.

Realizace

Architektonické řešení
Ing. arch. Josef Pleskot, AP atelier; Ing. arch. David Ambros; Ing. arch. Michaela Košařová; Ing. arch. Daniel Kříž; Ing. arch. Miloš Linhart; Zdeňek Rudolf; Ing. arch. Petr Sýkora; Mgr. art Andrej Škripeň; Ing. arch. Jiří Trčka; scénická technologie: prof. akad. arch. Jindřich Smetana; Ing. arch. Zdeněk Fránek (VI. Ústředna, spolupráce Ing. Milan Šraml); Ing. Milan Šraml (Důl Hlubina, Zemědělské Muzeum)
Statika
Ing. Vladimír Janata, CSc. (0001044, IM00, IS00), EXCON, a. s.
Spolupráce
EXCON, a.s., Ing. Miloslav Lukeš (0013693, IM00); Ing. Hana Mesiereurová; Ing. Jindřich Syrovátka (0012857, IZ00); Ing. Jan Včelák (0009191, IS00); betonové konstrukce: RECOC, spol. s. r. o., Ing. Hana Šeligová (1102172, IS00)
Hlavní dodavatel
GEMO Olomouc, spol. s.r.o.; Hutní montáže, a.s. (Gong); Ingsteel, spol. s. r. o, a Hutní montáže, a.s. (Bolt Tower)
Stavbyvedoucí
Ing. Otakar Běťák (1201409, IP00), GEMO Olomouc, spol. s.r.o.; Ing. Aleš Zemánek, Hutní montáže, a.s., Ostrava (Gong, Bolt Tower); Ingsteel, spol. s. r. o. (Slovensko)
Koordinace projektů a spolupráce na projektech
Vítkovice a.s.; HIP: Ing. Milan Šraml (00304303, IP00)
Investor
Dolní oblast Vítkovice
Technický dozor stavebníka
Ing. Tomáš Jasek, VÍTKOVICE REVMONT a.s. (Gong)
Realizace
2012–2014
Náklady
v současné době cca 2 mld. Kč včetně infrastruktury, z toho 313 mil. Kč Gong, 56 mil. Kč Bolt Tower

Ocenění

  • Cena inženýrské komory 2012 (Gong)
  • Grand Prix Stavba MSK 2012 (Gong)
  • Titul Dům roku 2012 (Statutární město Ostrava) (Gong)
  • Na prestižním veletrhu Expo Real v Mnichově se Gong zařadil mezi TOP 10 staveb světa
  • Titul v soutěži Stavba roku 2013 (Gong)
  • Cena veřejnosti 2013 v soutěži Stavba roku 2013 (Gong) a Stavba roku 2015 (Bolt Tower)
  • European Steel Design Award ECCS (Gong 2013, Bolt Tower 2017)
  • Stavba roku 2015 (Hlubina)
  • Cena inženýrské komory 2017 (Hlubina)
  • Cena odborné poroty Moravskoslezského kraje 2015 (Hlubina)

Foto: stavbystoleti.cz