Background
Waiting...

Tunelový komplex Blanka 2015 Jezero Medard-Libík

Výrobní hala Železný

Středočeský kraj – Jíloviště 282

Inspirativní koncept zelené průmyslové haly Železný v Jílovišti u Prahy ukazuje možnosti, jak výrobní prostředí může reagovat na změnu klimatu i nedostatek energií a přitom minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí a vodní režim krajiny. Ve výrobní hale je spotřeba pitné vody oproti standardnímu řešení nižší o 50 %. Dešťová voda se zadržuje na místě, nezatěžuje kanalizaci a zlepšuje mikroklima.

Hala firmy Železný na výrobu kajaků postavená na bývalém poli nedaleko Prahy v průmyslovém areálu Jíloviště vypadá úplně jinak než většina běžných průmyslových hal. Majitelé rodinné firmy nechtěli postavit jednu z mnoha nevzhledných hal, které jsou v létě rozpálené, zatímco v zimě je v nich chladno, a které bez náhrady zabírají ornou půdu a neumí zadržet dešťovou vodu. Přáli si minimalizovat negativní vliv na životní prostředí i vodní režim krajiny a zamezit přehřívání haly i jejího bezprostředního okolí.

„V roce 2014 jsme začali stavět novou výrobní halu na Jílovišti, v dubnu následujícího roku byla hala postavená, a tak jsme celou výrobu přestěhovali. Nyní máme konečně vývoj i výrobu na jednom místě. Příjemné pracovní prostředí uvnitř haly i v jejím okolí nám usnadňuje hledání a udržení kvalitních zaměstnanců. Kromě toho halu nemusíme tolik vytápět a chladit, což je v době současné energetické krize podstatné. Přitom v porovnání s budováním konvenční výrobny byla cena výrobní haly vyšší jen zhruba o 10 %. Finance jsme měli z vlastních zdrojů a z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Předpokládaná životnost opatření je 50 let.“ Antonín Železný, investor a majitel rodinné firmy ŽELEZNÝ, s.r.o.

Zelená střecha má plochu cca 500 m², její substrát byl osázen suchomilnými rostlinami nenáročnými na údržbu. Významně přispívá ke zpomalování odtoku dešťové vody, zadržování vody v krajině, vyšší tepelné stabilitě budovy a brání vzniku tepelného ostrova. Teplota v blízkosti běžných hliníkových fasádních a střešních panelů se může pohybovat i kolem 50 stupňů Celsia, vzduch těsně nad asfaltovým povrchem pak může mít 60 stupňů Celsia. U vegetační střechy jsou maximální teploty do 35 stupňů Celsia.

„Extenzivní střechy nemusí mít tak silné vegetační souvrství jako intenzivní zelené střechy, nemají proto takové nároky na zesílení nosné konstrukce a nezvyšují finanční náklady na realizaci stavby.“ Ing. Vladimír Špicar, statik, který také ocenil mimořádnou spolupráci s firmou METALSTAV K+B, s. r. o., hlavním dodavatelem a odborným konzultantem investora i projektantů

Požární vodní nádrž na ploše 250 m² zachytává přebytečnou dešťovou vodu ze střechy, odpařuje ji anebo pomalu zasakuje. Je umístěna u vchodu do areálu firmy a slouží mimo jiné i k testování kajaků. Opodál je kořenová čistírna odpadních vod. Je osázená mokřadními rostlinami, které vodu pomáhají čistit. Šedá odpadní voda vznikající v objektu vtéká do soustavy podzemních nádrží a následně putuje do kořenové čistírny odpadních vod. Přečištěná voda je v budově využívána ke splachování toalet. Úspora pitné vody díky tomuto opatření dosahuje 50 % oproti standardnímu řešení.

„Kořenová čistička odpadních vod je schopna bez náročné údržby s minimálními náklady dlouhodobě spolehlivě čistit vodu i v nárazovém provozu. S velkou rezervou plní limity dané předpisy. Kořenové čistírny mají pětkrát až desetkrát nižší provozní náklady oproti mechanicko-biologickým čističkám. Vyčištěná voda se používá zpět v objektu na splachování WC. A případné přebytky se používají k zavlažování zelené střechy. Dešťová voda ze střechy se jímá v přírodním jezírku, které slouží zároveň jako požární nádrž.“ Ing. Michal Šperling, autor projektu hospodaření s vodou

Provozní náklady spojené s kořenovou čistírnou a zelenou střechou nejsou velké. Týkají se pravidelného kosení vzrostlých rostlin v kořenové čistírně odpadních vod a dosazování netřesků na střeše. Čištění vodní nádrže u vchodu do areálu a nádrží kořenové čistírny se zatím dělalo jednou za pět let. Vlivem silného větru při bouřkách se v prvním roce párkrát stalo, že substrát z jednoho rohu střechy odlétl. V tomto místě firma Železný nahradila část střechy dlaždicemi a blízké okolí doplnila kokosovou rohoží, která drží substrát a netřesky na místě.

Realizace

Architektonický (ideový) návrh objektu
Antonín Železný
Dokumentace pro stavební řízení
Ing. Milan Vinklárek, Ateliér Arcus s. r. o., autorizoval Ing. Zdeněk Dobiáš (0001294, IP00, IS00)
Kompletní prováděcí projekt nosných konstrukcí a opláštění
SKÁLA & VÍT, s. r. o.
Projekt + statika spodní stavby a železobetonových konstrukcí
Ing. Ivan Šemík (0700931, IS00), statik; Ing. Jan Štamberg
Projekt + statika ocelových konstrukcí
Ing. Vladimír Špicar (0602555, IS00), statik; Ing. Jiří Tvrdý, konstruktér; autorizoval Ing. Vladimír Ferkl (0600250, IS00)
Projekt opláštění
Eva Hronová
Projekt hospodaření s vodou
Ing. Michal Šperling (0012042, IV00), Kořenovky.cz
Investor
ŽELEZNÝ, s.r.o., Antonín Železný
Objednatel dokumentace
METALSTAV K + B, s. r. o.
Dodavatel a technický poradce
METALSTAV K + B, s. r. o.

Dokumentace

  • 7/2013 – započata jednání o zpracování zakázky a vytvoření nabídky na projektové práce nosných konstrukcí
  • 8/2013 – zahájeny práce na dokumentaci
  • 12/2013 – elektronicky předána dokumentace pro provedení stavby, v papírové formě 12/2013, v úrovni odpovídající skutečnému provedení 7/2014
  • 1/2014 – předána dokumentace založení
  • 2/2014 – předána poslední část výrobní dokumentace
  • 1/2015 – poslední evidované činnosti na zakázce

Ocenění

  • Adapterra Awards – vítěz kategorie Pracovní prostředí 2019
  • 1. místo v soutěži Czech Republic and Slovakia Tekla BIM Awards 2014 v kategorii BIM projekt

„Od prvotní ideje po konečný model konstrukce byl aktivně zapojen Antonín Železný, který měl jasnou představu o své stavbě. Každý stavební detail navazující na nosnou konstrukci s ním byl konzultován a často měněn. Jeho účast měla hlavní vliv na výsledný tvar objektu a zásadním způsobem ovlivnila i statický návrh konstrukce.“ Ing. Jiří Tvrdý, konstruktér

Foto: ŽELEZNÝ, s.r.o.