Background Ing. Pavel Čížek

Ing. Pavel Čížek

„Architektura a konstrukce jsou dva neodlučitelné pojmy. Bez týmové spolupráce nemůže vzniknout kvalitní dílo.“

Mohl byste vysvětlit Vámi vybrané motto?

V dávné historii stavitelství obstarávaly výstavbu významných budov stavební hutě podle cechovních regulí. Koncem 19. a začátkem 20. století došlo vlivem technického pokroku a specializací k diferenciaci činnosti architektů a stavebních inženýrů. Na základě spolupráce s významnými architekty v období své 25leté působnosti v Bratislavě jsem došel k názoru, že „architektura a konstrukce jsou dva neodlučitelné pojmy“.

Co soudíte o prefabrikaci staveb?

Prefabrikace má význam, pokud obstojí v kontextu uživatelských požadavků objednatele a současných ekonomických a ekologických podmínek. Splnění těchto kritérií umožní pouze aktivní a motivovaná spolupráce zkušených projektantů a pracovníků výrobních organizací.

Jste autorem dvou konstrukčních soustav. V čem byly ve své době unikátní a proč zanikly?

Vysoká variabilita rozměrů a únosnosti dílců velkorozponového skeletu INTEGRO umožňovala jeho rozmanité použití při výstavbě občanské vybavenosti, průmyslových a zemědělských budov. Jeho vlastnosti dovolily bezkonfliktní provádění inovačních cyklů, eventuálně uživatelských změn. Postavilo se z něj více jak 200 budov. Naposledy byla postavena budova pavilonu E na brněnském výstavišti roku 1991. Výhodou středněrozponového systému PREMO byla reálná přizpůsobivost v obtížných lokálních stavebních podmínkách. Využíval výhod obou betonových výrobních technologií: prefabrikované a monolitické, s možnostmi výhodné vzájemné kombinace. Příčinou zániku obou těchto konstrukčních soustav byl postupný totální rozpad stavebních společností po roce 1989.

Co vám dalo Vaše profesní působení na Slovensku?

Do Bratislavy jsem se z rodinných důvodů přestěhoval v roce 1963. Měl jsem možnost navrhovat velkorozponové monolitické i atypické prefabrikované konstrukce a spolupracovat s týmem vynikajících osobností, J. M. Bahnou, prof. V. Karfíkem a dr. J. Kozákem. Účastnil jsem se také mnoha sympozií i kongresů v zahraničí. V roce 1988 jsem se vrátil do Čech.

Jaké je podle Vás postavení českých betonářů ve světě po roce 1989?

Domnívám se, že velice uspokojivé. Česká betonářská společnost je aktivním členem prestižních mezinárodních organizací.

Jak vnímáte vývoj českého stavebnictví v posledních 30 letech?

Za velkou chybu považuji zrušení Ministerstva stavebnictví po roce 1989.

Jak vidíte budoucnost prefabrikace?

Vývoj v oboru prefabrikace v mnohém závisí na účasti zahraničních společností. Bude také záležet na našem ekonomickém vývoji.

Čím byste motivoval ke studiu stavebních či technických oborů mladou generaci?

Budu upřímný. Vzhledem k současnému stavu našeho stavebnictví, kde v mnoha funkcích působí nekompetentní osoby, a ke svým osobním zkušenostem, které ve své profesi získávám od konceptních prací po kolaudaci staveb, je mladou generaci velice obtížné motivovat.

Fotogalerie

 • Předání ceny na slavnostním večeru 20. října 2022 v sále pražské HAMU
 • Slavnostní večer 20. října 2022 v sále pražské HAMU
 • Areál Kamenného náměstí, Bratislava (1964–1978)
 • Sanatórium Baník, Bojnice (1968–1973)
 • Městská tržnice, Bratislava (1978–1981)
 • Městská tržnice, Bratislava (1978–1981)
 • ZOD – Združený obchodní dům Ružinov, Bratislava (1978–1984) (cena ZSA)
 • ZOD – Združený obchodní dům Ružinov, Bratislava (1978–1984) (cena ZSA)
 • Tribuna D Dostihového závodiště Pardubice
 • Polyfunkční centrum Karlovy Vary
 • Polyfunkční centrum Karlovy Vary
 • Polyfunkční centrum Karlovy Vary
 • Parkovací dům Vojtíškova, Praha
 • SANUS – privátní chirurgické centrum Hradec Králové
 • Nákupní centrum Krakov, Praha
 • Nákupní centrum Krakov, Praha
 • Skladová a výrobní hala Zentiva, Praha
 • Letiště Václava Havla, Praha
 • Administrativní budova Škoda Transportation, Plzeň
 • Administrativní budova, Jihlava

Více o osobnosti

Autorizace
ČKAIT 00009
Obor
Pozemní stavby, Statika a dynamika staveb, Geotechnika
Narozen
⁕ 8. prosince 1934, Hradec Králové

Vzdělání

 • Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové
 • Fakulta inženýrského stavitelství ČVUT, směr konstruktivně dopravní (1953–1958)
 • Postgraduální studium statiků FS VUT Brno (1967–1968)

Zaměstnání/praxe

 • Hutní projekt, Praha (1959–1962)
 • Pražský projektový ústav (1962–1963)
 • Banské projekty, Bratislava (1963–1965)
 • Štátný projektový ústav obchodu, Bratislava (1966–1978)
 • Závody inžinierskej a priemyslovej prefabrikácie n.p., Bratislava (1979–1987)
 • Průmstav Pardubice (1988–1990)
 • Série transformací od Průmstavu Chrudim až po PBK Čížek s.r.o. (1991–2008)
 • STATIKA Čížek s.r.o., nezávislá projektová kancelář – statiky nosných konstrukcí pozemního stavitelství se specializací na železobetonové prefabrikované konstrukce (od roku 2008)

Je autorem otevřených skeletových systémů INTEGRO a PREMO. Podílel se na několika patentech železobetonových prefabrikovaných skeletů.

Spoluzakládal ČKAIT, ČBS a ČSSI. Čestný člen ČKAIT.

Vybrané realizace

 • Obchodní dům Prior Bratislava
 • Městská tržnice v Bratislavě
 • Agrobanka v Pardubicích
 • Víceúčelová sportovní hala v Pardubicích
 • Stadion Karlovy Vary – multifunkční a tréninková hala
 • Pavilon I – rekonstrukce a přístavba bloku služeb ÚVN Praha-Střešovice
 • Letiště Václava Havla Praha
 • Areál Kamenného náměstí, Bratislava (1964–1978)
 • Sanatórium Baník, Bojnice (1968–1973)
 • Městská tržnice, Bratislava (1978–1981)
 • ZOD – Združený obchodní dům Ružinov, Bratislava (1978–1984) (cena ZSA)
 • Tribuna D Dostihového závodiště Pardubice
 • Polyfunkční centrum Karlovy Vary
 • Parkovací dům Vojtíškova, Praha
 • SANUS – privátní chirurgické centrum Hradec Králové
 • Nákupní centrum Krakov, Praha
 • Skladová a výrobní hala Zentiva, Praha
 • Letiště Václava Havla, Praha
 • Administrativní budova Škoda Transportation, Plzeň
 • Administrativní budova, Jihlava

Publikační činnost

 • F. Čížek, P. Čížek: Železobetonové výškové budovy, SNTL 1978
 • P. Čížek: INTEGRO – Konštrukcia pre občiansku a priemyselnú výstavbu, ALFA 1989
 • P. Čížek, B. Rusek: František Čížek 1901–1984 – protagonista betonového stavitelství ČBS, ČKAIT 2001
 • Národní zpráva ČR FIP 1998
 • Národní zprávy ČR fib 2002, 2006, 2010, 2014
 • Časopisy: Pozemní stavby, Inženýrské stavby, Československý architekt, Projekt – revue slovenskej architektury, BETON A ZDIVO, BETON TKS, Stavebnictví, EUROSTAV

Spoluzakladatel a Čestné členství

 • ČSSI – Český svaz stavebních inženýrů
 • ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • ČBS – Česká betonářská společnost ČSSI
 • Čestný člen ČKAIT, ČBS a RC (Rotary Club) Pardubice

Ocenění

 • Cena Zväzu slovenských architektov, tzv. Jurkovičova cena (1984)
 • Plaketa Akademika Havelku SF STU Bratislava (2014)
 • Cena Slovenského národného komitétu fib za celoživotní rozvoj betonových konstrukcí (2018)