Background Ing. Olgerd Pukl

Ing. Olgerd Pukl

„Voda není jenom mokrá, ale také tvoří.“

Mohl byste rozvinout vybrané motto v kontextu Vaší specializace?

Motto se snaží shrnout náplň našeho oboru. Poukazuje na to, že voda je pro nás nepostradatelná a náš obor se snaží o maximální souhru s tímto přírodním živlem. Mohl bych motto doplnit o druhé sloveso „a bohužel i ničí!“, což je další náplň naší práce – náprava vzniklých škod a prevence proti nim.

Kterou z množství Vašich realizací považujete za nejvýznamnější?

Velkou plavební komoru v Podbabě včetně malé vodní elektrárny, která byla na začátku mé praxe a po níž jsem získal autorizaci v oboru. Za dosavadní vrchol svého působení považuji opravu Labské přehrady v Krkonoších.

Na této stavbě vyzdvihujete zvýšení retenční funkce obnovou spodních výpustí v obtokovém tunelu. Ostatně jste za obnovu vodního díla Labská získal Cenu Inženýrské komory 2019. Čím konkrétně pro Vás byla výjimečná?

Rekonstrukce byla výzvou ve všech směrech. Jak navrženým řešením realizace, tak podmínkami, za kterých byla prováděna. A to vše na původním sto let starém vodním díle.

Je pro Vás v době stále intenzivnějších dopadů klimatické změny větší výzvou sucho, nebo povodně, resp. prevence proti nim?

Po povodních v roce 1997 na Moravě a v roce 2002 v Čechách došlo v našem oboru Vodohospodářských staveb k zásadnímu zlomu. Většina prací a prostředků byla přesměrována na realizaci protipovodňových opatření. Naše republika je střechou Evropy: srážky, které na našem území spadnou, od nás zase odtečou. Musíme tedy se zásobami vody pečlivě hospodařit, tím více v obdobích sucha.

Má Česká republika potenciál zvyšovat svou energetickou nezávislost výstavbou přečerpávacích nádrží nebo na lokální úrovni i malých vodních elektráren?

Potenciál určitě má, ale pro výstavbu přečerpávacích vodních elektráren nemá dost potřebných lokalit. A výstavba malých vodních elektráren pro energetické potřeby na tocích určitě přínosem je, ale není všespásná.

Dlouho jste se věnoval realizacím, poslední dobou se zaměřujete hlavně na technický dozor stavebníka. Proč je tato činnost důležitá? A co obnáší u vodních děl?

Jako technický dozor stavebníka jsem vlastně začínal a vykonával tuto funkci deset let. Poté jsem dvě dekády pracoval na straně zhotovitele. A poslední roky jsem se vrátil zpět na pozici technického dozoru stavebníka. Jeho činnost je neodmyslitelnou součástí každé kvalitní stavby. Garantuje, že stavba je prováděna kvalitně, bezpečně a podle všech platných předpisů. Provádí kontrolu zhotovitelem vykonávaných prací v souladu s projektovou dokumentací a v zastoupení stavebníka schvaluje jejich realizaci. Při realizaci veřejných zakázek, mezi něž patří většina vodohospodářských staveb, už je zákonnou podmínkou, aby osoba vykonávající technický dozor, podobně jako stavbyvedoucí, měla příslušnou autorizaci.

Mohl byste se ohlédnout za uplynulými 30 lety ve stavebnictví ve Vašem oboru, případně jak vidíte další vývoj českého stavebnictví zejména v oboru vodohospodářských staveb?

V našem oboru víme s jistotou, že voda poteče stále. A nám nezbývá než spolu s ní něco pro naše potřeby tvořit. Anebo naopak napravit, co ona někdy zničí…

Jak byste motivoval ke studiu stavebních či technických oborů mladou generaci?

Myslím, že tato činnost přísluší spíše univerzitní půdě, a to formou kvalitní propagace oboru už od středoškolské úrovně. Cestou jsou inspirativní tematické přednášky a exkurze po zajímavých stavbách. Zde můžeme samozřejmě zásadně pomoci my jako praktici a realizátoři staveb. A v konečném důsledku nelze opominout ani důležitou funkci naší Komory.

Fotogalerie

 • Předání ceny na slavnostním večeru 20. října 2022 v sále pražské HAMU
 • Slavnostní večer 20. října 2022 v sále pražské HAMU
 • VPK Štětí
 • Rekonstrukce a modernizace velké plavební komory v Podbabě (1994–1996)
 • Rekonstrukce a modernizace velké plavební komory v Podbabě (1994–1996)
 • Litavka, Králův Dvůr: úprava koryta v ř. km 5.821–7.120 (2008–2009)
 • VD Labská: zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu (2017–2019)
 • VD České Vrbné
 • VD České Vrbné
 • Vakový jez, Turnov (2009)
 • Jez Doksany

Více o osobnosti

Autorizace
ČKAIT 0007615
Obor
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Narozen
⁕ 16. února 1965, České Budějovice

Vzdělání

 • Fakulta stavební ČVUT, Vodní hospodářství a vodní stavby

Zaměstnání/praxe

Po studiu nastoupil do společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a působil jako technický dozor staveb. Od roku 1994 vystřídal několik dalších firem, Povodí Vltavy a.s. (1994–2000) a na zhotovitelské úrovni pak Navimor-Invest S.A. (2000–2015), PORR a.s. (2015–2016) a SMP CZ a.s. (2017–2019). Od roku 2019 pracuje opět jako technický dozor staveb ve Vodohospodářském rozvoji a výstavbě a.s. Je členem redakční rady odborného časopisu Stavebnictví a držitelem Ceny Inženýrské komory 2011 a 2019 a Ceny veřejnosti Inženýrské komory 2021.

Vybrané realizace

 • Rekonstrukce a modernizace velké plavební komory v Podbabě (1994–1996)
 • Rekonstrukce velké plavební komory Štětí – Račice (2000–2003)
 • Rekonstrukce velké plavební komory České Kopisty (2002–2004)
 • Protipovodňový uzávěr plavebního kanálu Vraňany – Hořín (2005–2006)
 • Malá vodní elektrárna Libočany (2005–2006)
 • Malá vodní elektrárna Rozkoš (2007–2008)
 • Malá vodní elektrárna Troja (2007–2009)
 • Litavka, Králův Dvůr: úprava koryta v ř. km 5.821–7.120 (2008–2009)
 • Jizera, Turnov: zvýšení ochrany města rekonstrukcí jezu (2008–2009)
 • Plavební komora České Vrbné vč. horní a dolní rejdy (2009–2010) – Cena Inženýrské komory 2011
 • Jez Doksany: zlepšení ekologických podmínek pro život zvláště chráněných druhů (2010–2013)
 • Protipovodňová opatření v IÚ Smědá, Višňová – Víska, Minkovice (2011–2013)
 • Protipovodňová opatření města Terezín (2012–2013)
 • Labe, Mělník: protipovodňová ochrana přístavu (2012–2013)
 • Protipovodňová ochrana města Beroun (2012–2014)
 • Otava, Písek – jez Václavský (2013–2014)
 • Říčanský potok, lokalita „Na Vysoké“: protipovodňová opatření a revitalizace (2015)
 • VD Labská: zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu (2017–2019) – Cena Inženýrské komory 2019
 • Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice (2019–2021) – Cena veřejnosti Inženýrské komory 2021