Background Ing. Jiří Zavoral, CSc.

Ing. Jiří Zavoral, CSc.

„Dodržet dané slovo.“

Na svého dlouholetého kolegu i obchodního partnera vzpomíná Ing. Zdeněk Avenarius, spolumajitel společností AZ SANACE a. s. a AZ Consult, spol. s r.o.

Poznali jsme se po sametové revoluci. Oba jsme tehdy byli ještě relativně mladí a odhodlaní začít podnikat. V roce 1992 jsme společně s dalšími kolegy založili společnost AZ Consult, spol. s r.o. Její hlavní náplní byla a stále je přípravná a kontrolní činnost pro realizaci staveb od inženýrsko-geologických průzkumů přes projektovou a inženýrskou činnost. Součástí prací je rovněž monitoring sesuvných území a skalních útvarů.

Jiří Zavoral byl od vzniku společnosti do roku 2013 jejím jednatelem. Měl značný podíl na jejím odborném vyprofilování hlavně v oblasti geotechniky, což v podstatě činil až do své smrti. Čerpal ze svých odborných znalostí a zkušeností z pracovních pobytů v zahraničí, například v Egyptě, na Kubě nebo v Jordánsku. Během těchto zahraničních misí se zdokonalil ve znalostech angličtiny a španělštiny.

Geotechnice a mechanice zemin se Ing. Zavoral věnoval celou kariéru jak po teoretické, tak i praktické stránce. Prosazoval vysokou odbornost podloženou teoretickými znalostmi převedenými do praxe. Vědecká aprobace pro něj nebyla cíl, ale prostředek. Dlouhodobě se věnoval problematice hnědouhelných povrchových lomů v severních a západních Čechách.

V roce 1998 se z firmy vyčlenila realizace staveb a vznikla nová společnost AZ SANACE a. s. Jiří stál v jejím čele po celou zbylou část života a podílel se hlavní měrou na jejím rozvoji.

Jak již z názvu společnosti AZ SANACE vyplývá, její hlavní náplní se stalo realizování sanací staveb. V prvopočátku se jednalo především o sanaci betonových konstrukcí, řešení problémů při speciálním zakládání staveb, provádění hlubinného zakládání, dále potom o sanaci sesuvů a zabezpečování skalních útvarů. Jiří se nikdy nebál nových výzev.

Mezi zajímavé realizované stavby, na kterých se spolupodílel, stojí určitě za zmínku založení násypu dálnice D8 na štěrkových pilířích. Dále pak pilotové zakládání mostních objektů na dálnici D11, sanace a zabezpečení skalních útvarů ve Hřensku, řešení podzemních stěn při budování protipovodňových opatření po povodni v roce 2002 a mnoho dalších staveb.

Ve svém životě se řídil mottem, že je důležité dodržet dané slovo.

Fotogalerie

 • Předání ceny na slavnostním večeru 20. října 2022 v sále pražské HAMU. Cenu převzal kolega Ing. Zdeněk Avenarius
 • Administrativní komplex Rustonka v Praze-Libni

Více o osobnosti

Autorizace
ČKAIT 0400008
Obor
Geotechnika
Narozen
⁕ 10. února 1944
✝ 27. dubna 2016, Ústí nad Labem

Vzdělání

 • Fakulta stavební ČVUT, obor Konstrukce a doprava

Zaměstnání/praxe

Kandidaturu obhájil v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV. Působil v Báňských projektech v Teplicích a ve Stavební geologii Praha, pracoviště Ústí nad Labem. Milník v jeho kariéře představuje rok 1992, kdy se stal spolumajitelem a jednatelem společnosti AZ Consult, spol. s r.o. V roce 1998 spoluzaložil společnost AZ SANACE a.s., v níž jej akcionáři zvolili předsedou představenstva a generálním ředitelem. I po jeho skonu obě firmy nadále realizují především sanace sesuvů půdy, skal, ale také betonových konstrukcí a mostů, velkoprofilové i maloprofilové zakládání nebo dopravní stavby.

Jiří Zavoral patřil k zakládajícím členů ČKAIT a byl dlouhodobým místopředsedou výboru oblasti Ústí nad Labem. Zároveň byl aktivním členem dalších profesních společenství jako ČAIG, ČGtS, ČSSI a ISSMGE.

Vybrané realizace

 • Zakládání centrály ČSOB v Praze-Radlicích
 • Sanace skalních stěn v obci Hřensko (2002–2018)
 • Protipovodňové opatření města Mělník (2011–2013)
 • Green Point Smíchov
 • ČSOB Hradec Králové
 • Dálnice D8 v úseku Lovosice – Ústí nad Labem
 • Administrativní komplex Rustonka v Praze-Libni