Background Ing. Václav Mach

Ing. Václav Mach

„Práce inženýra je vždy prací týmovou. Úspěšné realizaci vždy předchází věcná diskuze. Absence vlastního názoru by měla být trestná.“

Mohl byste rozvinout vybrané motto v kontextu své projektantské praxe?

První dvě pravidla se doplňují. Využití všech hodnot týmu je umění, ale vrací se v kvalitě výsledného díla. Samozřejmě na závěr musí někdo učinit rozhodnutí. Ale při rozhodování bez předchozí diskuze se projeví vady na kvalitě. Třetí pravidlo říká, že pokud člověk není schopný nebo ochotný udělat si na problematiku vlastní názor, je pro další spolupráci zbytečný.

Jste vůbec prvním, tedy zakládajícím, členem ČKAIT a současně jejím prvním předsedou. Co to znamenalo pro Vaši praxi?

Příprava autorizačního zákona a následně rozběh a organizace Komory byly časově velmi náročné. Dělat to souběžně s mou dřívější odbornou činností, která kromě mostů zahrnovala vodohospodářské stavby, metro, pozemní stavby, normalizaci, a především řešení různých dílčích problémů nebo havárií, nebylo možné. Pokud vám někdo dvakrát zavolá s pracovní nabídkou a vy ho odmítnete, potřetí už nezavolá. Proto jsem omezil svou odbornou činnost na mosty. Odmítl jsem i spoluúčast ve firmě Ing. Františka Trčky a prof. Ing. Vladimíra Křístka, DrSc., nebo nabídky na pedagogickou činnost.

Co Vám práce pro Komoru dala a co naopak vzala?

Pro mne byla největším přínosem spolupráce a setkání s mnoha velmi odborně a lidsky kvalitními lidmi. Ať v rámci Komory, nebo ve vztahu k veřejnosti. Použiji frázi „kontakt s vynikajícími lidmi vás obohacuje“. Musím potvrdit, že to není pouze fráze. Omezení odborné činnosti mi vzalo především peníze. To se velmi výrazně potvrdilo v prvních letech po odchodu z funkce předsedy a omezení činnosti pro Komoru. A to bylo období recese. Přesto svého rozhodnutí zaměřit se na profesní a společenskou činnost místo další odborné dráhy nelituji.

Velmi aktivně se věnujete haváriím a odpovědnosti autorizovaných osob. Mohl byste svůj postoj přiblížit?

Za velký neúspěch své činnosti v Komoře považuji to, že se na žádné stavební fakultě nepodařilo vytvořit katedru či ústav stavebního práva. Právo potřebuje obdobný vývoj a výzkum jako například beton. Nižší odborná kvalita v této oblasti se projevuje i v posuzování havárií, které se vyskytovaly a budou vždy vyskytovat. Povinností Komory je po havárii na jedné straně navrhnout případná opatření, aby se zamezilo jejímu opakování, na druhé straně působit jako ochrana pro autorizované osoby.

Stojíte za návrhem mnoha staveb. Kterou byste vyzdvihl?

Vždy ty poslední. Nezáleží na velikosti. Ať jsou to třeba mosty na dálnici D6 v oblasti kolem Krušovic, nebo lávka pro pěší přes Ohři u OC Varyáda v Karlových Varech. Návrh je pouze první část práce, na kterou musí navazovat kvalitní realizace.

Zmínil jste rozsáhlou výstavbu podchodu na pražském Můstku jako mimořádně komplikovaný projekt. Co na této stavbě bylo tak mimořádného?

Měl jsem tehdy za sebou již řadu projektů, zejména návrh technologie výstavby segmentových mostů pro Vojenské stavby a souběžné projekty těchto mostů na magistrále na Spořilově. Zkušenosti jsem získal i při návrhu konstrukce stanice metra v Dejvicích, projektování mostů na dálnici D1 nebo během prováděcího projektu východní tribuny spartakiádního stadionu na Strahově.

Avšak v případě podchodu na Můstku šlo z hlediska navrhování a souvisejících činností při vlastní výstavbě skutečně o nejsložitější stavbu, se kterou jsem se ve své praxi setkal. Nejen u vlastního podchodu, kde bylo například nutné, kromě bodově podepřené desky, vyřešit i spojení desky a provozu tramvají s čerstvě betonovanou částí. V přilehlých loubích a v prostoru budoucího vstupu do stanice metra probíhal současně se stavbou archeologický, stavebně-historický a stavebně-technický průzkum. Znamenalo to většinou měnit návrhy za pochodu.

Spodní část Václavského náměstí byla dopravním i nákupním centrem Prahy. Tramvajová i automobilová doprava propojovala ulice Národní a Na Příkopě s náměstím i navzájem. Pěší provoz ovlivňovaly obchodní domy, tedy Dům obuvi, Astra, Darex, Perla, Dětský dům, Staroměstská tržnice a automat Koruna. V době zahájení výstavby, když se budovaly mosty pro inženýrské sítě zavěšené na fasádách domů, nebyl provoz v prostoru stavby přerušen. Pro stavbu se v předstihu neprováděl inženýrskogeologický ani archeologický průzkum. Pro inženýrské sítě nebylo vlastně kde kopnout. Teprve během výstavby se podařilo vyloučit automobilovou dopravu. Tramvaj z tohoto dopravního uzlu zmizela až po otevření trasy A metra. To už byl podchod dávno dokončený.

Jak byste motivoval ke studiu stavebních či technických oborů mladou generaci?

Prakticky každá stavba je unikátní dílo a zůstává po vás i jako odkaz dalším generacím. To se člověku ve většině jiných oborů nikdy nepodaří.

Fotogalerie

 • Předání ceny na slavnostním večeru 20. října 2022 v sále pražské HAMU
 • Slavnostní večer 20. října 2022 v sále pražské HAMU
 • Podchod a domovní loubí u stanice metra Na Můstku (1968)
 • Podchod a domovní loubí u stanice metra Na Můstku (1968)
 • Lávka přes dálnici na Spořilově (1971)
 • Most přes Sedlický potok na dálnici D1 (1975)
 • Most přes Sedlický potok na dálnici D1 (1975)
 • Most přes Sedlický potok na dálnici D1 (1975)
 • Most přes Malý Dunaj pro osvětlení vzletové a přistávací dráhy na letišti v Bratislavě (1982)
 • Stanice metra B Radlická (1985)
 • Z výstavby ČOV pro Košice (1988)
 • Lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích (2002)
 • Lávka přes Malši v Českých Budějovicích (2002)
 • Přestavba mostu přes Berounku v Praze-Lahovicích (2003)
 • Přestavba mostu přes Berounku v Praze-Lahovicích (2003)
 • Most přes Vltavu v Troji – stavební povolení (2006)
 • Návrh rekonstrukce haly hlavního nádraží v Praze (2007)
 • Lávka přes dálnici D8 u Ústí nad Labem (Kočičí oči) (2007)
 • Lávka přes Otavu ve Strakonicích (2009)
 • Lávka přes Ohři v Karlových Varech (u OD Variáda) (2015)

Více o osobnosti

Autorizace
ČKAIT 0000001
Obor
Mosty a inženýrské konstrukce, Statika a dynamika staveb, Geotechnika
Narozen
⁕ 16. června 1943, Praha

Vzdělání

 • Fakulta stavební ČVUT, směr Inženýrské stavitelství, obor Inženýrské konstrukce a dopravní stavby

Členství v odborných organizacích

 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)
 • Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI)
 • Společnost národního muzea (od roku 1984)
 • Společnost přátel uměleckoprůmyslového muzea

Profesní organizace

 • ČSSI – předseda legislativní komise (1990–1993)
 • ČSSI – předseda pobočky Praha (1993–1997)
 • ČKAIT – předseda Ustavujícího výboru (od roku 1992)
 • ČKAIT – předseda (1992–2008)
 • ČKAIT – čestný předseda (od roku 2008)
 • ČKAIT – člen Technické komise (od roku 2015)
 • ČKAIT – člen Aktivu statika, diagnostika a zkoušení staveb (od roku 2015)
 • ČKAIT – člen Aktivu geotechnika (od roku 2015)

Zaměstnání/praxe

 • Armabeton Praha – projektová správa – projektant (1966–1968)
 • Vojenský projektový ústav – projektant, samostatný projektant, vedoucí projektant, vedoucí skupiny (1968–1992)
 • VPÚ DECO PRAHA a.s. – projektant, vedoucí skupiny (1992–2010)
 • OSVČ – Ing. Václav Mach, mosty – statika staveb; projektová a konzultační činnost (2011)
 • Stavbyvedoucí pro SBD VPÚ (1971–1975)
 • Externí pedagogická činnost na stavební fakultě ČVUT (1977–1985)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky pro ocelové a betonové konstrukce a mosty (1982–1994)
 • Člen technické normalizační komise č. 36 (betonové konstrukce) a č. 51 (pozemní komunikace) (1992–2003)
 • Člen Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT (1994–2002)
 • Člen Rady pro technickou normalizaci (při ÚNMZ) (2011–2017)
 • Člen technické normalizační komise č. 41 (geotechnika) (od roku 2013)

Spolupráce na vybraných projektech a stavbách

Nejvýznamnější realizované projekty nových mostů
 • Mosty na II. SJM na Pankráci (1968–1972)
 • Návrh konstrukce a technologie výstavby segmentových mostů montovaných na skruži (pro VS) (1969)
 • Most přes Sedlický potok na dálnici D1 (1975)
 • Most Podolí na dálnici D1 (1977)
 • Návrh konstrukce a technologie pro most Dovalovec (pro IS Košice)
 • Most přes Malý Dunaj pro osvětlení vzletové a přistávací dráhy na letišti v Bratislavě (1982)
 • Most přes Vltavu v Boršově (1982)
 • Most přes Sázavu v Čerčanech (1984)
 • Most přes Vltavu v Rájově (1986)
 • Most Fráni Šrámka přes Otavu v Písku (1989)
 • Most přes Labe na dálnici D11 u Poděbrad (1990)
 • Dálniční mosty a nadjezdy na dálnicích D1, D3, D5, D8 a D11 (1971–2007)
 • Most na silnici I/7 přes průmyslovou zónu v Chomutově (2007)
 • Mosty na kruhovém křížení ulice Místecké s silnicí I/56 v Ostravě DSP, DZS, RDS (2002–2009)
 • Mosty na přeložce silnice I/35 u Opatovic (2011)
 • D0 stavba 514, DSP, ZDS, RDS tří objektů (2010)
 • Estakáda Pstruša na silnici R5 (Slovensko) (2011)
 • Dálnice D6 – Řevničov (2019)
Nejvýznamnější realizované projekty rekonstrukcí mostů
 • Sanace mostu přes D1 (11232-4) havarovaného při stavbě (1976)
 • Sanace mostu přes D8 (0081-2) havarovaného při stavbě (1993)
 • Rekonstrukce mostu přes Jizeru ve Svijanech (1994–1995)
 • Rekonstrukce mostů na silnici I/4 ve Zbraslavi (1995–1996)
 • Rekonstrukce mostu přes Jizeru v Horkách (1997–1998)
 • Přestavba mostu přes Berounku v Lahovicích (2003–2004)
 • Přestavba mostu přes Litavku v Lochovicích (2003)
 • Rekonstrukce lávky pro pěší v Písku (2003)
 • Rekonstrukce železničních mostů na úseku Kolín–Přelouč (2003)
 • Sanace mostu na D8 (D8-115) havarovaného při stavbě (2006)
 • Rekonstrukce mostu přes Vltavu ve Veltrusech (2006)
 • Rekonstrukce mostů pro Středočeský kraj
 • Rekonstrukce mostu přes Sázavu v Čerčanech (2013)
Nejvýznamnější realizované projekty lávek pro pěší
 • Lávka přes dálnici na Spořilově (1971)
 • Lávka v Brně-Bystrci (1978)
 • Lávky na Jižním a Jihozápadním městě v Praze
 • Lávka v Letňanech
 • Lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích (2002)
 • Lávka přes Malši v Českých Budějovicích (2002)
 • Lávka přes Otavu v Písku (1992), 2004
 • Lávka přes dálnici D8 u Ústí nad Labem (Kočičí oči) (2007)
 • Lávka přes Otavu ve Strakonicích (2009)
 • Lávka přes Ohři v Karlových Varech (u OD Variáda) (2015)
Nejvýznamnější realizované projekty vodohospodářských staveb
 • Věžový předpjatý vodojem v Libyi (1980)
 • Návrh systému předpjatých prefabrikovaných nádrží pro čistírny odpadních vod nebo vodojemy pro IS Košice (1985–1986)
 • Vodojem v Ostravě
 • Předpjatý vodojem v Bardějově (1986)
 • Přepjatý vodojem v Drieňovci (1988)
 • Čistírna odpadních vod Kokšov Bakša (pro Košice a Východoslovenské železárny) (1988)
 • Čistírna odpadních vod ve Svidníku (1990)
Nejvýznamnější realizované projekty ostatních staveb
 • Ocelová konstrukce armádního klubu v Táboře (1975)
 • Konstrukce stanice metra Dejvická (1972)
 • Konstrukce podchodu Na Můstku v Praze
 • Zastropení stanic metra Radlická a Nové Butovice
 • 18ti podlažní kolej v Praze Veleslavíně z modifikované soustavy VVÚ ETA (1990)
 • Sanace svahů Klíčavské vodní nádrže (2016)
Nejvýznamnější realizované rekonstrukce mimo mosty
 • Trojnásobné zvýšení únosnosti železobetonové konstrukce pro OSPAP v Úpořinách (1985)
 • Statická rekonstrukce patrových garáží v Praze-Veleslavíně (1986)
 • Zajištění bezpečnosti železobetonových konstrukcí prefa – monolit postavených podle návrhu prof. Wünsche
 • Rekonstrukce loubí stávajících domů v souvislosti s výstavbou stanice metra v Praze Na Můstku
Ostatní nejvýznamnější práce
 • Výrobní linka pro výrobu mostních segmentů Vojenských staveb (1980)
 • Projekty skruží pro výstavbu mostů
 • Projekt vstupní brány výstaviště v Praze-Holešovicích (1990)
 • Vývoj předpjatého nosníku pro stanice metra (Metrostav)
 • Návrh rekonstrukce haly hlavního nádraží v Praze (2007)
 • Spoluautor zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (č. 360/1992 Sb.)
 • Spoluautor úpravy stavebního zákona – částečná privatizace stavebního práva (1992)
 • Připomínkování zákonů a vyhlášek týkajících se stavebnictví (od 1990)
Další činnosti související s mostním stavitelstvím
 • Studie umístění mostu přes Vltavu na severní části Pražského okruhu
 • Návrh mostů a jejich umístění na dálnicích (1971–2008) a spolupráce na jednotlivých fázích projektů mostů:
  D1 – Hořice–Měřín, Skalka–Hulín
  D3 – Mezno–Tábor, Soběslav–Bošilec
  D4 – Nová Hospoda – Milín
  D5 – Benešovice – státní hranice
  D6 – Nové Strašecí – Řevničov
  D8 – Praha – státní hranice
  D11 – Praha – Hradec Králové
 • Prohlídka, návrh stavebních úprav a stanovení zatížitelnosti řady mostů v souvislosti s výstavbou dálnice D1 (1973–1980)
 • Kontrolní prohlídky a stanovení zatížitelnosti pro cca 150 mostů v okresech Šumperk, Nový Jičín, Mladá Boleslav, Benešov, Beroun, Kladno (1980–1989)
 • Hlavní prohlídky velkých dálničních mostů pro ŘSD Praha (1996–1998)
 • Posudky přejezdu nadměrných břemen pro Správu vojenské dopravy
 • Posudek rekonstrukce Karlova mostu v Praze (1987)
 • Vyhodnocování dlouhodobého sledování dálničních mostů Trmice, Koštov a Stadice na dálnici D8 u Ústí nad Labem
 • Hlavní mostní prohlídky pro Středočeský a Liberecký kraj (1994–2007)
 • Člen výběrových komisí
 • Člen poroty Dopravní stavba roku – student (2009–2019)

Z ostatních aktivit

 • Zakládající člen Spolku absolventů a přátel stavební fakulty ČVUT v Praze

Přijaté a realizované vynálezy

 • AO 229818 Příčník v segmentových mostních konstrukcích
 • AO 242412 Spřažená konstrukce
 • AO 243707 Způsob vyztužování železobetonových deskových konstrukcí
 • AO 234129 Železobetonový dílec pro lávky pro pěší

Soutěže

 • D1 most Velké Meziřičí – 3. cena (1. cena nebyla udělena), postup do užší soutěže (1967)
 • Most ve Znojmě – 2. cena (1. cena nebyla udělena)
 • Most přes Labe v Drážďanech – výběr do soutěže, postup do 3. kola (2006)

Ocenění

 • Cena NVP za II. SJM Pankrác – Spořilov (1970)
 • Cena akademika Bechyně (1970)
 • Národní cena České republiky za „Nekonvenční řešení stavebních inženýrských konstrukcí s využitím interakce materiálů“ – Česká národní rada (1990)
 • Medaile ČSSI (1997)
 • Cena Inovace roku – za první most z předpjatého lehkého betonu v ČR (2002)
 • Presta Jižní Čechy (2002)
 • Mostní dílo roku (2002)
 • Medaile ČKAIT (2002)
 • Medaile Vysoké školy báňské – TU Ostrava (2003)
 • Medaile Slovenské komory stavebných inženierov (2003)
 • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků (2003)
 • Medaile ČVUT I. stupně (2004)
 • Mostní dílo roku (2004)
 • Nominace na Dopravní stavbu roku – Most Lahovice (2005)
 • Cena ECCS „European Steel Design Awards 2007“
 • Čestný člen České betonářské společnosti (2007)
 • Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků (2008)
 • Osobnost stavitelství SIA (2008)
 • Mostní dílo roku (2007)
 • Nominace na cenu Česká dopravní stavba (2008) Silnice I/27 včetně mostů v Javorné
 • I. cena – nejlepší realizovaná stavba s ocelovou konstrukcí v ČR a SR v letech 2008–2009
 • Mimořádné uznání Ministerstva dopravy za celoživotní práci a aktivitu v oboru Mosty (2014)
 • Čestná medaile ČKAIT (2017)
 • Cena Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře a stavitelství (2018)